7. novembar 2017. Godine, 19.30h RADNA SOBA : Zašto studirati u Danskoj?

ShareFondacija “Danilo Kiš“ u saradnji sa „Experience“ iz Novog Sada i VIA University Aarhus organizovali su predavanje: „Zašto studirati u Danskoj?“ na kome su srednjoškolcima bile predstavljene mogućnosti studiranja u Danskoj.

Profesor Torsten Ulsig sa univerziteta VIA Aarhus iz Danske održao je predavanje u Subotici te je objasnio kako je studirati na VIA University, šta se nudi internacionalnim studentima i kako doći do mesta na fakultetu u Danskoj. Predavanje je bilo namenjeno zainteresovanim učenicima i roditeljima, kao i ostalima koji su želeli čuti nešto o ovoj temi. Predavanje je održano u utorak, 7. novembra u 19.30 časova u Omladinski klub „Skladište“.

"Radna soba" je poziv koji je Fondacija Danilo Kiš raspisala u septembru 2014. godine sa ciljem da podstakne pojedince i udruženja da promišljaju svoju ulogu u zajednici, da sebe gledaju i razvijaju kao nosioce novih kulturnih strujanja i promena, te da javni prostor posmatraju i brane kao svoj. Omladinski klub “Skladište” zamišljen je, dakle, kao RADNA SOBA za sve koji se (pro)nalaze na putu ka realizaciji svojih ideja, zamisli i projekata kojima Grad i svoje neposredno okruženje čine lepšim, dinamičnijim, zdravijim i boljim.