30. oktobar, 12h - 91.5% -Mladi u kulturi - Sub-kultura, gde su mladi?

Share


Inspirisani istraživanjem iz 2011. koje pokazuje podatak da čak 91.5% mladih u Srbiji NE posećuje kulturne događaje ni jednom godišnje, studenti Fakulteta dramskih umetnosti su pokrenuli projekat „91.5% - Mladi u kulturi“.
U okviru projekta rađeno je ispitivanje srednjoškolaca koje se tiče uključenosti mladih u kulturnom životu Beograda, njihovih kulturnih potreba i interesovanja, kao i ispitivanje stručnjaka koji u javnim institucijama kulture kreiraju sadržaje namenjene mladima. Cilj projekta nije da otkrije da li mladi posećuju kulturne događaje, već zašto to ne rade i kako bi izgledali događaji koje bi posećivali.

Fondacija “Danilo Kiš” u saradnji sa studentima FDU iz Beograda je organizovala tribinu pod nazivom “Sub-kultura, gde su mladi?” koja je održana u ponedeljak 30. oktobra 2017. godine sa početkom u 12 časova u Omladinskom klubu "Skladište".
Predstavnici studenata Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda, koji su vodili tribinu su: Katarina Živković, Damjan Ivakić i Milica Radumilo.


Tribina pod nazivom Sub-kultura, gde su mladi? asocira na sam grad Suboticu, te studenti žele da otvore temu o tome da li se i na koji način u mestu u kome postoje različite kulture vodi računa o subkulturi mladih.
Tokom tribine je postojala mogućnost direktne komunikacije između mladih i predstavnika kulturnih institucija iz Subotice. Ovo je bila jedinstvena prilika za mlade da iznesu svoje mišljenje o tome šta nedostaje kulturnoj sceni u Subotici kao i za predstavnike kulturnih institucija da dobiju informacije iz prve ruke o potrebama onih za koje organizuju dešavanja.
Na pitanje koliko često posećuju određene institucije kulture na godišnjem nivou, većina srednjoškolaca je odgovorila sa “nikad”, a odgovor na pitanje zašto je tako i koja su moguća rešenja pokušali smo da pronađemo na tribini.